Bạn đang xem phim sex tại phimxxx.tv! (F5 tải lại nếu phim lỗi)

Cô ơi cho tụi con điểm cao nhé !
Ngay từ cái tiêu đề + cái ảnh để ngoài thumb thì anh em cũng khá hiểu cái phim này có nội dung là gì rồi há  . Em gái này là một giáo viên của một trường nào đó . Tại lớp mà em dạy do có 3 thằng lồn học dốt , thế là em phải lôi chúng nó kèm riêng . Nhưng mà địt mẹ cứ dạy chúng nó khúc nào là chúng nó không biết tới đó . Thế là em quyết định là phải dạy cho chúng nó cái khác trước thì chúng nó mới có thể yên tâm hoc hành được . Vậy em sẽ dạy cái gì cho chúng nó đấy ? Cái đó thì tất nhiên là ai cũng biết con mẹ nó rồi vì nêu không thì làm lồn có cai bộ phim sex học đường này cho tui bây coi =]