Bạn đang xem phim sex tại phimxxx.tv! (F5 tải lại nếu phim lỗi)

Cô ơi ! Con muốn cô dạy thêm cơ ! 

Nhờ ôn đội phước của việc vô tình một lần anh rớt cây bút ngay trong một tiết học mà ai cũng sợ . Đó chính là tiết học Hóa học . vậy là thành ra anh phải thi lại để mà lên lớp chỉ vì môn học rác ruổi đó . Rồi thì nhà trường cũng thương anh và cũng vì trường chưa bao giờ có học sinh ở lại lớp , ai  ở lại lớp thì đuổi ngay nên đã cử cho anh một cô giáo vô cùng xinh đẹp tới dạy kèm cho anh . Cô giáo này lại yêu anh nên đã không ngần ngại áp dụng nhũng kill học được từ những bộ phim sex học đường nhật bản mà giúp anh cũng cố bài học . Vậy là cuối học kì , anh nhẹ nhàng lên lớp nhờ sự giúp đõ của giáo viên 😀

Cô ơi ! Con muốn cô dạy thêm cơ !