Bạn đang xem phim sex tại phimxxx.tv! (F5 tải lại nếu phim lỗi)

Em là nhân viên phục vụ tai một quán karaoke gần đây , bỗng hôm nay có một vị khách lại và kêu rằng muốn em phục vụ . Cái lồn của em lúc này cũng hơi bất ngờ vì tưởng thằng khách này muốn phang vào cái lồn em . Em bâng nước ra cho anh ta uống . Và không có gì ngoài dự kiến khi anh ta yêu cầu em show hàng cho anh ta coi nếu như vẫn còn muốn giữ công việc của mình . Em thì do cần tiền nên công việc này rất quan trọng với em  . Rồi em quyết định vách váy của em lên cho anh ta coi quần xi của em .  Quần xì của em thì khỏi phải nói là ngon ba chay cành đào . cuối cùng là anh ta phang cặc vào âm đạo em mà thôi