Bạn đang xem phim sex tại phimxxx.tv! (F5 tải lại nếu phim lỗi)

Được cô bạn gái Kotone Kuroki qua chơi khi ở nhà một mình 
Cô bạn gái Kotone Kuruki của anh goi cho anh và nói rằng cô ấy hôm nay có việc bận nên không thể nào tới chơi với anh . Anh buồn vô cùng nhưng mà biết lâu rồi cô ấy mới đy chơi nên anh quyết định ở nhà một mình . Ở nhà một mình mà không có gì để làm nếu như thường ngày anh có thể nói chuyện với cô ấy nhưng mà cô ấy đy rồi nên anh chỉ biết giải trí tạm bằng cách lên phimxxx.tv kiếm những bộ phim sex phá trinh nhật bản mà quay tay thôi . Bỗng đang quay tay thì cô bạn gái anh vào , cuộc hẹn của cô bạn gái anh bị hủy  và rồi cô ấy quyết định đy tới nhà anh thì thấy toàn bộ cảnh này . thôi thì anh đành lôi cô bạn gái mình lên giường địt thôi 😀