Bạn đang xem phim sex tại phimxxx.tv! (F5 tải lại nếu phim lỗi)

Đy mua đồ chơi tình dục và được chủ quán cho quan hệ tình dục luôn là một bộ phim người lớn 18+ nhật bản . Đại khái nội dung phim là em gái tóc vàng trong hình đy mua đồ chơi tình dục tại một cửa hàng đồ chơi tình dục nào đó . Mọi chuyện sẽ éo có vần đề nếu như em vừa mua xong và đy liên . Cơ thằng chủ quán đã giữ em lại và nói rằng hôm nay có big sale . Khi có một ví khách nữ lại đây mua đồ choi  tình dục thì sẽ được thằng chủ quán làm cho lên đỉnh hoàn toàn miễn phí  . Và rồi em và thằng chủ quán đy vào một cái khách sạn gần đó . Cái gì xảy ra tiếp theo thì có cần nhắc không nhỉ  . thằng chủ quán đã làm cho em cảm thấy uoc nhu ngay nao cung co big sale